Arv

Dersom du vurderer å opprette et testament, er det viktig å ha kjennskap til arveloven sine regler for barns og barnebarns pliktdelsarv, ektefellers arverett, retten til å sitte i uskifte og samboers arverett. Det finnes ulike former for testament og egne regler for hva arvelater kan disponere over.

De fleste som arver, gjennomfører arveoppgjøret på egenhånd. Dersom det foreligger et testament eller det er flere arvinger, kan det ofte bli behov for juridisk bistand fra en advokat.