Barnefordeling – foreldretvister

Samlivsbrudd kan være vanskelige og smertefulle. I en slik situasjon kan det være utfordrende og vanskelig å bli enige om hvor barna skal bo, hvor mye samvær det skal være osv.. Dersom foreldrene ikke klarer å bli enige under meklingen, kan saken bringes inn for retten. I en slik situasjon er det hensiktsmessig med bistand fra en advokat som har erfaring med denne type saker. Det er viktig at samtlige aktører har fokus på hva som er den beste løsningen for det enkelte barnet.