Barnevern

Mange føler seg maktesløse og usikre når barnevernet griper inn i familien. Det kan være at barnevernet har åpnet en undersøkelsessak eller at barnevernet forbereder et tvangsinngrep som akuttvedtak, omsorgsovertakelse eller å tvangsplassere en ungdom på institusjon. I en slik situasjon oppleves det ofte betryggende å ha bistand og støtte fra en advokat. Jeg har lang og bred erfaring fra slike saker, og bistår gjerne.

En skal være klar over at dersom barneverntjenesten vil iverksette tvangstiltak, har du rett på advokatbistand dekket av det offentlige.