Skolesaker

Bakgrunn som lærer, rektor og advokat har gitt meg et faglig grunnlag som gjør meg kvalifisert til å bistå foreldre og barn i skolerettslige spørsmål som tilpasset opplæring, spesialundervisning, klage på karakterer og mobbing for å nevne noen emner.