NAV – Trygderett

Mange opplever kontakten med NAV som vanskelig. Ønsker du å klage på avslag på arbeidsavklaringspenger (AAP), uføretrygd eller andre ytelser fra folketrygden, bistår jeg gjerne.