Skolebarns rett til tilpasset opplæring

Barns og unges rett til tilpasset opplæring og spesialundervisning Mange foreldre er fortvilet over å oppleve at deres barn ikke får den undervisningen som barnet har behov for. Når de tar dette opp med skolen, føler mange de ikke blir forstått eller imøtekommet verken av lærerne eller av skolens administrasjon. [...]