Fremtidsfullmakt

For å sikre at dine interesser ivaretas på en god måte dersom du i fremtiden skulle bli alvorlig syk eller få en demenssykdom, kan du opprette en fremtidsfullmakt. I fremtidsfullmakten kan du bestemme at en du stoler på skal ta vare på dine interesser når du ikke lenger selv klarer dette.

En fremtidsfullmakt er et alternativ til vanlig vergemål. Fremtidsfullmakt defineres slik i vergemålsloven:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Fremtidsfullmakten gir deg en større grad av selvbestemmelse enn vergemål. Dekker fremtidsfullmakten alle behovene dine, vil det ikke bli nødvendig å oppnevne en verge om du en gang i fremtiden ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser grunnet alvorlig sykdom.

Da det stilles formkrav til gyldigheten av en fremtidsfullmakt, kan det være til god hjelp å få bistand fra en advokat. Ta kontakt dersom du vil drøfte dette.