Samboerkontrakt og ektepakt

Samboerforhold er lite lovregulert. Lov om rett til felles bolig og innbo når husstands- fellesskap opphører har noen bestemmelser som kan komme til anvendelse. Sameieloven vil gjelde for eiendeler som samboerne har anskaffet i fellesskap. Det er mange gode grunner til å opprette en samboerkontrakt som har bestemmelser om hvordan eiendeler og verdier skal deles ved et fremtidig brudd.

Dersom et ektepar ønsker å sikre et forutsigbart skifte ved en eventuell skilsmisse, anbefales det å sette opp en ektepakt. Det er strenge formkrav for at ektepakten skal være gyldig. Det kan derfor være en fordel å få bistand av en advokat.